Detta var första gången som eleverna fick prova på ett större grupparbete. De fick bestämma många saker i gruppen, exempelvis vilket land de skulle ”forska” om och vad de vill veta om landet. De fick sedan söka efter informationen själva och skriva ner all fakta. Sedan fick de rita landets flagga och andra bilder om landet. De fick sedan förbereda och genomföra en redovisning för vår F-klass.


Prenumerera på nya blogginlägg