I svenskan har vi pratat om vad vi använder dator och iPad till hemma, om vi gör det. Vad vi kollar på, spelar osv.

Utifrån elevernas intressen fick de välja en karaktär att dels beskriva, dels skriva/tala in en berättelse med början, handling och slut.

Här är elevernas berättelser.

 

Hälsningar Ulrika och klass 1:2

 


Prenumerera på nya blogginlägg