Info till bloggen.

Om ert barn kommer innan 7:50 och har morgonfritids ska eleverna vara innuddade och vara i Kabyssen.

Elever som kommer innan 7:50 och ej har morgonfritids ska vänta i hallen med en förälder tills klassrummet öppnar 7:50. Detta gäller även om eleven kommer t ex 7:40 eller 7:45.

Med vänlig hälsning 

Johanna Karlsson

Förskollärare Ankarskolan

Kojen F:1 förskoleklass och fritids 


Prenumerera på nya blogginlägg