Ankar10

Ankarskolan år 1

Sida 3 av 7

Veckobrev v.9

Hej!

Den här veckan har gått i raketfart och vi har hunnit med en hel del.
I so har vi påbörjat ett nytt område: Vem bestämmer?
Veckans nyckelord i har varit demokrati, diktatur och yttrandefrihet. Vi har tittat på en kort faktafilm som handlade om just dessa begrepp och vi har också haft bra diskussioner i helklass. Nästa vecka ska det handla om kvinnors rösträtt.

I svenskan fortsätter vi hänga med granen på hans bokstavspromenad. Vi har inte så många bokstäver kvar att leta efter, men den här veckan har vi arbetat med J j. Jordlöpare har varit veckans djur som eleverna har fått lära sig mer om.

I matematiken har vi repeterat positionssystemet samt att några av eleverna har arbetat med tallinjer. Eleverna har också arbetat med längd och använt linjaler.

I no har eleverna fått lära sig vad som händer med vattnet (och allt annat) när man spolar i toaletten.

Info från fritids.
Det har tidigare informerats om att fritids har stängt på studiedagen den 22/3, men det stämmer inte. Fritids är öppet den 22/3. 

Att tänka på till v. 10
Kojen 1:1
Måndag –
Tisdag – Grön grupp -Bibliotek – tänk på att ta med biblioteksböcker hemifrån.
Onsdag –
Torsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk. Läsläxa i Den magiska kulan s.108-111  i läseboken. Sidan 27 i läxboken.
Fredag – Matteläxa på nomp. Hörseltest.

Ruffen 1:2
Måndag –
Tisdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Onsdag –
Torsdag –Läsläxa i Den magiska kulan s.108-111  i läseboken. Sidan 27 i läxboken. Hörseltest.
Fredag – Matteläxa på nomp.

Hytten 1:3
Måndag –
Tisdag –
Onsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Torsdag –Läsläxa i Den magiska kulan s.108-111  i läseboken. Sidan 27 i läxboken. Hörseltest.
Fredag – Matteläxa på nomp. Bibliotek – tänk på att ta med biblioteksböcker hemifrån.

Ha en trevlig helg!
Ines, Ulrika och Dennis


Prenumerera på nya blogginlägg

Disco


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v.7

Hej!

Den här veckan har vi haft kompisvecka! Eleverna har fått prata om hur man är en bra kompis, vi har lekt olika lekar där eleverna har övat på att samarbeta. En givande vecka.

I svenskan har vi arbetat med bokstaven B b. Några har lärt ser mer om björnen och andra har arbetat med bävern. Efter lovet är det boksten J j som vi ska arbeta med.

I matten har vi avslutat kapitel 8 och några av oss har påbörjat kapitel 9. Vi har då arbetat med längd och eleverna har fått mäta olika föremål i klassrummet. Efter lovet fortsätter vi med längd och tallinjen.

Barnen och vi ser framemot en veckas vila nu, bra kämpat allihopa!
Trevligt sportlov önskar vi er alla!

/Ines, Ulrika och Dennis

 

Att tänka på till v. 9
Kojen 1:1
Måndag –
Tisdag – Gul grupp -Bibliotek – tänk på att ta med biblioteksböcker hemifrån.
Onsdag –
Torsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk. Läsläxa i Den magiska kulan s.104-107  i läseboken. Sidan 26 i läxboken.
Fredag – Matteläxa på nomp.

Ruffen 1:2
Måndag –
Tisdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Onsdag –
Torsdag –Läsläxa i Den magiska kulan s.104-107  i läseboken. Sidan 26 i läxboken.
Fredag – Bibliotek – tänk på att ta med biblioteksböcker hemifrån. Matteläxa på nomp.

Hytten 1:3
Måndag –
Tisdag –
Onsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Torsdag –Läsläxa i Den magiska kulan s.104-107  i läseboken. Sidan 26 i läxboken.
Fredag – Matteläxa på nomp.


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v.6

Hej alla goa!

Den här veckan har vi i svenska haft G g som veckans bokstav. Vi har lärt oss mer om granen, ett väldigt viktigt träd för Sverige. Fråga era barn varför det är så viktigt för oss, de har svaret! Några valde att lära sig mer om grävlingen istället för granen. Det märks att eleverna har övat en del på att skriva faktameningar, för de går allt lättare att skriva meningar och meningarna blir också mycket mer innehållsrika för varje vecka som går. Vi är verkligen stolta över dem! Vidare i svenska så har några elever börjat med finskrivning. Vi har pratat om hur man egentligen ska använda ett skrivpapper/skrivbok – vad är en rubrik för något och vilken rad skriver jag en rubrik på?

I matten fortsätter vi prata om positionssystemet- hundratal, tiotal och ental. Vi har också pratat om större än/mindre än. Eleverna kämpar på och nästa vecka ska vi avluta kapitel 8 och påbörja kapitel 9, där vi bland annat kommer tala om längd och jobba mer med tallinjen.

I no har vi pratat ännu mera vinter och djur i vår närmiljö. Vilka olika djur har vi omkring oss. Vilka är däggdjur, fåglar, kräldjur. Kul grupparbete som många elever uppskattade.

Tema ”förr i tiden” har vi nu avslutat och eleverna har fått redovisa sina intervjuer. Några har också arbetat med olika ”dilemman” sa pratat om hur man ska och kan agera i olika situationer. Nästa vecka är det kompisvecka- då ska vi lägga ännu mer krut på värdegrunden!

Att tänka på till v. 7 – Kompisvecka
Kojen 1:1
Måndag –
Tisdag – Ingen går till biblioteket.
Onsdag –
Torsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk. Läsläxa i Den magiska kulan s. 99-103 i läseboken. Sidan 25 i läxboken.
Fredag – Matteläxa på nomp. Sportlov!

Ruffen 1:2
Måndag –
Tisdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Onsdag –
Torsdag –Läsläxa i Den magiska kulan s. 99-103 i läseboken. Sidan 25 i läxboken.
Fredag – Bibliotek – tänk på att ta med biblioteksböcker hemifrån. Matteläxa på nomp. Sportlov!

Hytten 1:3
Måndag –
Tisdag –
Onsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Torsdag –Läsläxa i Den magiska kulan s. 99-103 i läseboken. Sidan 25 i läxboken.
Fredag –  Matteläxa på nomp. Sportlov!

Vi önskar er en frisk, trevlig helg.

Ines, Ulrika och Dennis


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v.5

Hej!

Vi fortsätter vårt bokstavsarbete och veckans bokstav har varit Y y. Eleverna har fått öva på att skriva bokstäver, lärt sig mer om grodor och grodyngel. Nästa vecka är det bokstaven G g som eleverna ska lära sig mer om. Vi hänger med Granen och ser vilket djur han tar oss till.

Matten har i vi arbetat vidare med talen 0-99 samt positionssystemet. Det fortsätter vi med nästa vecka.

So har vi fortsatt vårt tema ”förr och nu”. Några har redovisat sina intervjuer och resten fortsätter med det nästa vecka. Blandningar och lösningar har varit på schemat i NO. Vi har gjort roliga experiment och visat några saker om löser sig i vatten, t.ex salt.

Den här veckan har eleverna gått 100 dagar i skolan. Det här firade vi med att ha en heldag med olika hundrauppdrag, hundralekar och dessutom så avslutade vi dagen med en gemensam hundrafest med alla goa ettor! BRA KÄMPAT!

Att tänka på till v. 5
Kojen 1:1
Måndag –
Tisdag – Bibliotek – Grön grupp – tänk på att ta med biblioteksböcker hemifrån.
Onsdag –
Torsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk. Läsläxa i Den magiska kulan s. 95-98 i läseboken. Sidan 24 i läxboken.
Fredag – Matteläxa på nomp.

Ruffen 1:2
Måndag – Ulrika på utbildning, vikare.
Tisdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Onsdag –
Torsdag – Läsläxa i Den magiska kulan s. 95-98 i läseboken. Sidan 24 i läxboken.
Fredag – Matteläxa på nomp.

Hytten 1:3
Måndag –
Tisdag –
Onsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Torsdag –Läsläxa i Den magiska kulan s. 95-98 i läseboken. Sidan 24 i läxboken.
Fredag –  Bibliotek – tänk på att ta med biblioteksböcker hemifrån. Matteläxa på nomp.

Trevlig helg önskar vi er!

/Ines, Ulrika och Dennis


Prenumerera på nya blogginlägg

Läxa i SO

Eleverna har en intervjuläxa i SO. De ska intervjua en äldre person om hur det kunde vara förr i tiden. Antingen skriver eleven eller den vuxne korta svar på frågorna. Eleverna redovisar för varandra på torsdag, så ta gärna med lappen på onsdag.

Hälsningar Anna, Ines och Dennis.


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v. 4

Hej alla!

Ännu en vecka är slut. Nu går tiden fort igen och vi har en intensiv period innan vårterminens olika lov börjar.

Denna vecka har vi fortsatt jobba med addition och subtraktion med 10-talen mellan 10 och 90. Vi har också fortsatt med positionssystemet och hundrarutan. Nästa vecka fortsätter vi med kap. 8 och tals värde, men också > större än och < mindre än.

Granens bokstavspromenad genom skogen fortsätter och den här veckan har han fått bokstaven F f av fladdermusen. Fladdermusen har även varit veckans djur. Ett roligt djur att lära sig mer om har vi alla tyckt. Bokstaven Y y står på näst på tur. Undrar vilket djur vi ska lära oss mer om nästa vecka? Spännande!
Eleverna har också fått skriva korta berättelser i svenska – något som vi kommer göra mer av under vårterminen.

I alla tre klasser har våra härliga elever haft en stor önskan om att få lära sig engelska. Därför har vi nu i alla tre klasser bestämt oss för att läsa engelska på elevens val. Den här veckan har barnen fått lära sig att säga och skriva olika färger på engelska. Good job!

Sammanfattningsvis en väldigt rolig vecka där samtliga barn har kämpat på bra!

Nomp
Efter två veckor med matteläxa förväntar vi oss att ni hittat till nomp i webbläsare eller app. Det är viktigt att ha en dialog med sitt barns klasslärare om uppdragen är för lätta eller svåra. De uppgifter vi ger i läxa ska (om vi inte kommit överens om annat) spegla det vi jobbat med i skolan under veckan. Det är därför positivt om läxan upplevs som enkel. Nomp och matteläxa handlar främst om färdighetsträning, att bli säkrare och snabbare på det vi redan lärt oss i skolan.

Att tänka på till v. 5
Kojen 1:1
Måndag
Tisdag – Bibliotek – Gul grupp – tänk på att ta med biblioteksböcker hemifrån.
Onsdag
Torsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk. Läsläxa i Den magiska kulan s. 90-94 i läseboken. Sidan 23 i läxboken.
Fredag – Matteläxa på nomp.

Ruffen 1:2
Måndag
Tisdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Onsdag
Torsdag -Läsläxa i Den magiska kulan s. 90-94 i läseboken. Sidan 23 i läxboken.
Fredag – Bibliotek – tänk på att ta med biblioteksböcker hemifrån. Matteläxa på nomp.

Hytten 1:3
Måndag
Tisdag
Onsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Torsdag – Läsläxa i Den magiska kulan s. 90-94 i läseboken. Sidan 23 i läxboken.
Fredag –  Matteläxa på nomp.

Hälsningar Ines, Ulrika och Dennis

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev vecka 3

Hej!

Vi har haft en rolig vecka i skolan.

I matten har vi jobbat med talsorterna ental och tiotal. Vi har jobbat med talen 11-20 och tiotalen 10-90.

I svenskan träffade Granen skogsödlor på sin bokstavspromenad. Den tappar sin svans när den känner sig hotad av fiender, sedan växer svansen ut igen.

Vi har också jobbat med bokstaven Ö, repeterat och avslutat vatten i NO, pratat om vintern och förberett utvecklingssamtal. Några har haft engelska som elevens val.

Idag var vi i ishallen. Vi hade en rolig dag där många utmanade isen. Eleverna åkte länge och fick träna balans och samarbete.

 

Nomp
Första veckan med matteläxa på nomp och nästan alla har gjort sitt uppdrag. Det har varit en del frågor. Några har inte trott att de haft något uppdrag. Men om man redan gjort klart sitt uppdrag, så syns det inte när man loggar in.

Ni som inte gjort klart ert upp, eller inte ens loggat in på nomp ännu, har till söndag på er för uppdraget v. 3. Men nu ligger också uppdraget för v. 4 ute om ni undrar varför ni har två uppdrag.

Har ni frågor ang. inlogg eller nompläxan, prata med ert barns klassföreståndare.

Lapp inför utvecklingssamtal
Nu har nästan alla bokat tid för utvecklingssamtal. Eleverna har fått med sig en lapp hem, tänk på att skicka med den till skolan några dagar innan Ert samtal.

Fritids
Vi vill redan nu informera er om att fritids stänger 16.30 måndagen den 5/2, då personalen har arbetsplatsträff.

Att tänka på till v. 4
Kojen 1:1
Måndag
Tisdag – Bibliotek – Grön grupp – tänk på att ta med biblioteksböcker hemifrån.
Onsdag
Torsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk. Läsläxa i Den magiska kulan s. 86-89 i läseboken. Sidan 22 i läxboken.
Fredag – Matteläxa på nomp.

Ruffen 1:2
Måndag
Tisdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Onsdag
Torsdag -Läsläxa i Den magiska kulan s. 86-89 i läseboken. Sidan 22 i läxboken.
Fredag – Matteläxa på nomp.

Hytten 1:3
Måndag
Tisdag
Onsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Torsdag – Läsläxa i Den magiska kulan s. 86-89 i läseboken. Sidan 22 i läxboken.
Fredag – Bibliotek – tänk på att ta med biblioteksböcker hemifrån. Matteläxa på nomp.

Hälsningar Ines, Ulrika och Dennis


Prenumerera på nya blogginlägg

Ishallen imorgon.

Hej!

Eleverna har frågat om de får ha med sig puck och hockeyklubba.

Det får man om man vill hälsar vi och Emma.

Hälsningar

Ines, Ulrika och Dennis

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v. 2

Hej!

Vi har kommit igång bra här i skolan. Det går jättebra och eleverna är verkligen fokuserade även om de nyss haft jullov.

Vi har startat upp som vi brukar, med någon lek och skrivit/pratat om lovet.

I svenskan jobbar vi denna vecka med bokstaven P p. Granen träffade Pelle Pilfink på sin bokstavspromenad. Visste ni att det som skiljer gråsparven från en pilfink är bland annat att pilfinken har en svart fläck på kinden?

I matten har eleverna fått en ny mattebok, Eldorado 1B. Den kommer vi jobba med under vårterminen. Första kapitlet handlar om talen 9-20 och tiotalsövergången. Därför kommer vi jobba mycket med vad ett tiotal är och vad ett ental är, samt räkna med dessa tal.

Läsläxan

Det är lätt att glömma av rutiner över lov. Nu är läsläxan till torsdagar igen. Vi samlar in läxboken på torsdagar men läser kapitlet i läseboken på fredagar. Det är alltså mer än okej att ha läseboken hemma till fredag, för att kunna träna även på torsdagen.

Utvecklingssamtal

De närmaste veckorna, fram till v. 7, kommer vi i år 1 att ha utvecklingssamtalen. Ni ska ha fått en länk via mejl. Klickar ni på den kommer ni till doodle.com och där väljer ni en av tiderna för ert utvecklingssamtal. Kan ni ingen av de upplagda tiderna får ni kontakta ert barns klassföreståndare för att avtala en annan tid.

Eleverna har eller kommer att få med sig en lapp att hem inför samtalet. Diskutera frågorna tillsammans. Skicka gärna med lappen till skolan någon dag innan samtalet, speciellt om ni har något särskilt att ta upp.

Matteläxa

Som vi berättade på föräldramötet kommer vi att ha matteläxa under vårterminen. Den har vi på ett digitalt verktyg som heter nomp. Vi kommer visa eleverna hur man loggar in på nomp på skoltid, och för er som behöver mer hjälp så kan vi även visa detta på utvecklingssamtalen. Eleverna har fått inlogg till nomp i höstas och om ni behöver er elevs inloggningsuppgifter så mejla ert barns klassföreståndare.

Besök i ishallen.

Nästa fredag, den 19 januari, besöker F-klass och år 1 ishallen. Där kan man låna skridskor och hjälm om man inte har egen utrustning.

Det är viktigt att eleverna har varma kläder på sig för det är kallt i ishallen.
De ska ha med sig något att dricka. Eleverna får lunch från skolan, pastasallad. Den brukar innehålla pasta, kyckling, majs, tomat och gurka med dressing till.
Om man vill får man ta med en liten fika. Flera elever har frågat om man får ta med sig egen lunch, och ja, det får man, men det behövs absolut inte.

Att tänka på till v. 3
Kojen 1:1
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk. Läsläxa i Den magiska kulan s. 82-85 i läseboken. Sidan 21 i läxboken.
Fredag – Besök i ishallen. Se information ovan.

Ruffen 1:2
Måndag
Tisdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Onsdag
Torsdag -Läsläxa i Den magiska kulan s. 82-85 i läseboken. Sidan 21 i läxboken.
Fredag – Besök i ishallen. Se information ovan. Bibliotek – tänk på att ta med biblioteksböcker hemifrån. Matteläxa på nomp.

Hytten 1:3
Måndag
Tisdag
Onsdag – Idrott. Tänk på kläder, skor och handduk.
Torsdag – Läsläxa i Den magiska kulan s. 82-85 i läseboken. Sidan 21 i läxboken.
Fredag – Besök i ishallen. Se information ovan.

Vi ser fram emot en lärorik och rolig vårtermin.

Ines, Ulrika och Dennis

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén