Hej!

Denna vecka har vi i matten introducerat likhetstecknet, addition och subtraktion. Det fortsätter vi med nästa vecka då vi visar hur man kan använda talraden för att lösa uppgifter.

Vi har också introducerat nästa område i NO, det handlar om hur man kan sortera material, och från det största (Universum) till det minsta (atomer).

I so’n har vi jobbat med Poppes kompisar, hur man kan vara en bra kompis.

Vi har också haft besök av kulturskolan. Se tidigare blogginlägg. Även utrymningsövningen i tisdags gick bra.

Nästa vecka är en helt vanlig vecka, förutom att fritids stänger 16.30 på måndag.

Information och önskemål från skolsköterskan och alla andra…
Huvudlöss
Det förekommer huvudlöss hos elever på skolan. Dags för alla att bekämpa huvudlössen!
För att komma till rätta med lusproblemen vill vi nu uppmana alla föräldrar att delta i avlusningsdagarna helgen den 22-24 september.
Det du behöver göra är att kamma igenom ditt/dina barns hår med en luskam under helgen.
Ibland har man löss utan att veta om det, eftersom det inte alltid kliar när man är drabbad. Har man löss kan man smitta andra.
Har man fått löss rekommenderar vi att kombinera lusmedelsbehandling med noggrann luskamning varje dag tills alla i omgivningen blivit lusfria. Regelbunden luskamning gör att lössen inte får fäste.
Det är också viktigt att smittspåra och berätta för andra så att alla får chans att behandlas samtidigt.
Ju fler vi är som kammar, desto större chans att vi slipper problem med huvudlöss under terminen.

Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
Helena Hagman, skolsköterska, Ankarskolan F-3

Tel. 0723-510675

 

Information från VFAB ang omklädningsrum.
Här är information kring ombyggande av omklädningsrummen, Ankarvallen.

  • Instängsling av området påbörjas v38 (18-22 september), när området är avspärrat kommer markarbetena påbörjas, arbetena kommer därefter rulla på fram tom september 2018.
  • In- och uttransporter av tunga fordon kommer ske vid vändplatsen.
  • Det kommer fortfarande att vara möjligt att använda dörren in till tjejernas omklädningsrum samt utrymningsdörren från idrottshallen, vid hörnet hall-omklädningsrum.
  • Vi kommer först bygga den nya omklädningsbyggnaden så att den är klar att använda innan vi river de gamla omklädningsrummen.

Belinda Djupdahl

Projektledare VFAB

 

Att tänka på till v. 39
Klass 1:1 – Kojen
Måndag
TisdagBiblioteket. Tag med biblioteksböcker du har hemma.
Onsdag
TorsdagIdrott, kom ihåg kläder för inomhusidrott, skor och handduk. Läsläxa s. 28-31 i läseboken och s. 8 i läxboken. Kom ihåg att ta med läxböckerna till skolan.
Fredag

Klass 1:2 – Ruffen
Måndag
TisdagIdrott, kom ihåg kläder för inomhusidrott, skor och handduk.
Onsdag
TorsdagLäsläxa s. 28-31 i läseboken och s. 8 i läxboken. Kom ihåg att ta med läxböckerna till skolan.
FredagBiblioteket. Tag med biblioteksböcker du har hemma. Läsläxa. Kom ihåg att ta med läxböckerna till skolan.

Klass 1:3 – Hytten
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag – Idrott, kom ihåg kläder för inomhusidrott, skor och handduk. Läsläxa s. 28-31 i läseboken och s. 8 i läxboken. Kom ihåg att ta med läxböckerna till skolan.
Fredag

Trevlig helg

Ines, Ulrika och Dennis


Prenumerera på nya blogginlägg