Telefonnummer
Kojen 1:1 Fritids 0733052279
Ruffen 1:2 Fritids 0733052833
Hytten 1:3 Fritids 0733052846

Sjukanmälan Skola 24
Ring 0515-43610 och följ instruktionerna.

Idrottslärare Emma Prytz 0729651079

Expedition 0340-699000
Skolsköterska Helena Hagman och Ann-Kristin Rundberg 0729648250
Skolkurator Azra Sehovic 0723586827
Rektor Johanna Rydell 0723586834

Mailadresser lärare
Ines Svensson ines.svensson@varberg.se
Ulrika Bohlin ulrika.bohlin@varberg.se
Dennis Olsson dennis.olsson@varberg.se